IAE paskelbė Poligono atliekų nebekontroliuojamųjų radioaktyvumo lygių nustatymo pirkimą

14 Gegužė,
2021
IAE paskelbė Poligono atliekų nebekontroliuojamųjų radioaktyvumo lygių nustatymo pirkimą

Gegužės 14 d. VĮ IAE paskelbė atliekų, sukauptų IAE pramoninių atliekų poligone, sąlyginių nebekontroliuojamų radioaktyvumo lygių nustatymo paslaugų pirkimą. Šio pirkimo tikslas - nustatyti atliekų, sukauptų IAE pramoninių atliekų poligone (toliau - Poligonas), sąlyginius nebekontroliuojamuosius radioaktyvumo lygius, siekiant nebetaikyti Poligonui radiacinės saugos reikalavimų.

Paslaugos turi būti suteiktos per 720 kalendorinių dienų nuo paslaugų pirkimo sutarties įsigaliojimo dienos.

Visapusiška prieiga prie pirkimo informacijos:

CVP IS: https://cvpp.eviesiejipirkimai.lt/Notice/Details/2021-645082

TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:243164-2021:TEXT:LT:HTML

Poligonas IAE teritorijoje buvo pradėtas eksploatuoti 1985 m., o nustotas eksploatuoti 2015 m. Tai teritorija, kurioje buvo įrengti atskiri sąvartynai (14 poligonų) įvairių pramoninių atliekų šalinimui. Per Poligono eksploatavimo laikotarpį buvo sukaupta apie 30 842 m3 atliekų, kurias sudaro mišrios statybinės ir griovimo atliekos, įvairios pakuotės, nebenaudojamos įrangos dalys, biologiškai suyrančios atliekos ir pan.

Įsigaliojus naujiems branduolinės saugos reikalavimams BSR-1.9.2-2018 „Radionuklidų nebekontroliuojamųjų radioaktyvumo lygių medžiagoms ir atliekoms, susidarančioms branduolinės energetikos srities veiklos su jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniais metu, nustatymas ir taikymas“ ir BSR-3.1.2-2017 „Radioaktyviųjų atliekų tvarkymas branduolinės energetikos objektuose iki jų dėjimo į radioaktyviųjų atliekų atliekyną“ būtina atlikti atitinkamus tyrimus bei patvirtinti, kad Poligone laikomos pramoninės atliekos yra priskiriamos nekontroliuojamoms atliekoms.

Šio projekto apimtyje, įvertinus atliekų radiologines charakteristikas ir vietos savybes, turės būti nustatyti sąlyginiai nebekontroliavimo lygiai. Juos patvirtinus, bus galima nebevykdyti radiologinės kontrolės, Poligonui suteikti sąvartyno statusą, t. y. atliekas bus galima saugiai (imantis tam tikrų saugumo ir aplinkos stebėjimo priemonių) palikti ten, kur jos yra.

Projektas finansuojamas iš Norvegijos finansinio mechanizmo lėšų pagal projektą „Radioaktyvių atliekų tvarkymo saugumo didinimas Ignalinos atominėje elektrinėje“. 

Straipsnio antraštei panaudota asociatyvi nuotrauka iš ccjdigital.com galerijos