Pranešimas dėl valstybės įmonės Radioaktyviųjų atliekų tvarkymo agentūros reorganizavimo sąlygų

22 Gegužė,
2018
Pranešimas dėl valstybės įmonės Radioaktyviųjų atliekų tvarkymo agentūros reorganizavimo sąlygų

Pranešame, kad yra sudarytos valstybės įmonės Radioaktyviųjų atliekų tvarkymo agentūros reorganizavimo sąlygos.

Reorganizavime dalyvauja valstybės įmonės (apie įmones duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre):

reorganizuojama valstybės įmonė – valstybės įmonė Radioaktyviųjų atliekų tvarkymo agentūra (teisinė forma – valstybės įmonė, buveinė – Verkių g. 36, 09109, Vilniaus m., Vilniaus m. sav., juridinio asmens kodas 210083110, savininko teises ir pareigas įgyvendinanti institucija – Lietuvos Respublikos energetikos ministerija).

reorganizavime dalyvaujanti valstybės įmonė – VĮ Ignalinos atominė elektrinė (teisinė forma – valstybės įmonė, buveinė – Elektrinės g. 4, K 47 Drūkšinių k., 31152 Visagino sav., juridinio asmens kodas 255450080, savininko teises ir pareigas įgyvendinanti institucija – Lietuvos Respublikos energetikos ministerija).

Reorganizavimas vykdomas prijungimo būdu: VĮ Ignalinos atominė elektrinė po reorganizavimo tęsia veiklą, VĮ Radioaktyviųjų atliekų tvarkymo agentūra pasibaigia.

VĮ Ignalinos atominė elektrinė perima visą VĮ Radioaktyviųjų atliekų tvarkymo agentūros patikėjimo teise valdomą turtą, reikalingą perimtoms funkcijoms vykdyti, taip pat teises ir pareigas. Reorganizavimas bus laikomas baigtu įregistravus naujus VĮ Ignalinos atominės elektrinės įstatus Juridinių asmenų registre ir išregistravus VĮ Radioaktyviųjų atliekų tvarkymo agentūrą iš Juridinių asmenų registro. VĮ Ignalinos atominės elektrinės pavadinimas po reorganizavimo nesikeis.

Su parengtomis reorganizavimo sąlygomis ir kitais su reorganizavimu susijusiais dokumentais teisės aktų nustatyta tvarka ir terminais galima susipažinti VĮ Radioaktyviųjų atliekų tvarkymo agentūros buveinėje (Verkių g. 36, 09109 Vilnius; tel. (8 5) 213 3139) darbo dienomis nuo 9.00 val. iki 15.30 val. Taip pat informaciją galima rasti VĮ Radioaktyviųjų atliekų tvarkymo agentūros interneto svetainėje www.rata.lt ir VĮ Ignalinos atominės elektrinės interneto svetainėje www.iae.lt.