TATENA palankiai įvertino Lietuvos atliktus darbus dėl GA įrengimo vietų atrankos proceso

19 Gruodis,
2023
TATENA palankiai įvertino Lietuvos atliktus darbus dėl GA įrengimo vietų atrankos proceso

Tarptautinė atominės energijos agentūra (TATENA) gruodžio 18 dieną paskelbtoje galutinėje ataskaitoje patvirtino, kad Lietuva tinkamai įgyvendina giluminio atliekyno įrengimo projekto pradinio etapo veiklas dėl įrengimo vietų atrankos proceso.

TATENA tarptautiniai ekspertai potencialiai tinkamų giluminio atliekyno įrengimo vietų atrankos procesą įvertino LR Energetikos ministerijos ir VĮ Ignalinos atominė elektrinė (IAE) prašymu. Šių metų liepos 17-25 d. vykusios integruotos peržiūros misijos (ARTEMIS) metu, ekspertai vertino giluminio atliekyno vietų parinkimo proceso, įskaitant terminus, tinkamumą.

Taip pat buvo vertinama kiekvienam vietovės atrankos proceso etapui parengtų tyrimų metodika, kokybė ir turinys, atliktas pradinių vietų atrankos rezultatų įvertinimas.

ARTEMIS misijos gautų rezultatų pagrindu TATENA paskelbė giluminio atliekyno projekto Lietuvoje peržiūros galutinę ataskaitą. 

Ataskaitoje ekspertai pagyrė Lietuvą už ankstyvą giluminio atliekyno programos rengimą ir įgyvendinimą, palankiai įvertino šalies iniciatyvą laiku pradėti vietos atrankos procesą, o taip pat aktyviai planuojamus tolesnius projekto etapus. TATENA vertinimu, geologiniai, socialiniai ir ekonominiai tyrimai bei bendrųjų saugos kriterijų studija pradiniame vietos parinkimo proceso etape sudaro tvirtą pagrindą tęsti darbus tolesniuose giluminio atliekyno koncepcinio projektavimo etapuose.

Pasak IAE generalinio direktoriaus Lino Baužio, tarptautinių ekspertų teigiamas įvertinimas leidžia užtikrintai tęsti tolesnius suplanuotus darbus ir siekti užsibrėžtų tikslų.

„Nepriklausomų tarptautinių ekspertų išvados ir rekomendacijos giluminio atliekyno įrengimo projekte yra itin svarbios. Atliktų pradinių bei viso projekto procesų valdymo vertinimas leis efektyviai planuoti ir įgyvendinti tolimesnius projekto etapus“, – pažymi L. Baužys.

TATENA galutinėje ataskaitoje taip pat pateikiamos rekomendacijos ir pasiūlymai, kuriais remiantis Lietuva numato tobulinti procesus, atrenkant vietą giluminiam atliekynui įrengti. Viena svarbiausių - TATENA rekomenduoja jau šiame pradiniame giluminio atliekyno įrengimo vietos nustatymo etape įtraukti visuomenę į procesą.

Atsižvelgiant į TATENA rekomendacijas, bei laikantis skaidrios ir atviro dialogo su visuomene politikos,  Ignalinos AE kitais metais numato organizuoti viešųjų konsultacijų ciklą, skirtą suinteresuotosioms šalims, šviesti bei informuoti visuomenę apie giluminio atliekyno projektą Lietuvoje,  įtraukti visuomenę į sprendimų priėmimo procesą.

Viešųjų konsultacijų metu gautos grįžtamosios visuomenės reakcijos, pastabos ir rekomendacijos, kartu su atliktu ekspertiniu vertinimu, taps tolimesnio kompleksinio potencialiai tinkamų giluminio atliekyno įrengimui vietų vertinimo pagrindu.

Giluminio atliekyno projekto tikslas – galutinai sutvarkyti panaudotą branduolinį kurą ir kitas ilgaamžes radioaktyviąsias atliekas, susidariusias eksploatuojant IAE. Planuojama, kad Lietuvoje giluminis atliekynas bus pastatytas ir pradedamas eksploatuoti 2068–aisiais. Giluminio atliekyno įrengimas yra ilgalaikis, kompleksiškas ir sudėtingas projektas. Šiuo metu esama jo ankstyvoje fazėje, vykdomi darbai pirmiausia skirti potencialių atliekyno vietų identifikavimui ir jų tyrimams. Šių darbų vykdymas, duomenų analizė ir apibendrinimas vyks ne trumpiau nei iki 2038 m. Giluminio atliekyno įrengimui skirtą vietą numatoma patvirtinti iki 2047 m.

 

Straipsnio antraštei naudojama asociatyvi nuotrauka (@IAE archyvas).