Planuojami susitikimai

VĮ Ignalinos atominės elektrinės generalinio direktoriaus vieši susitikimai (posėdžiai, pasitarimai ar kiti panašūs darbiniai susitikimai), kuriuose dalyvautų privačių interesų turintys asmenys, nenumatyti.