Komunikacijos skyrius

Komunikacijos skyriaus pagrindinis uždavinys - palaikyti ryšius su visuomene ir visuomenės informavimo priemonių atstovais, visuomeninėmis organizacijomis, valstybinėmis institucijomis, taip pat su visu IAE personalu, informuojant apie įmonėje vykstančius procesus, pasiektus rezultatus, įgyvendinamas reformas, įgyvendinamus eksploatacijos nutraukimo projektus ir kitą aktualią įmonės veiklą.

________________________________________________________________________________

VIZITAS Į IGNALINOS AE INFORMACIJOS CENTRĄ

KS reaktoriaus maketasTIKSLAS : Skirta mokyklinio amžiaus ir vyresniems asmenims, besidomintiems atominės elektrinės istorija, veikimo principu, saugumu bei eksploatavimo nutraukimo darbais.

VIETA : IAE Informacijos centras, kuriame apžiūrimas veikiantis IAE bloko maketas, kuro rinklės maketas, panaudoto branduolinio kuro saugojimo konteinerio CASTOR maketas bei planuojamų statyti mažo ir vidutinio radiokatyvumo trumpaamžių radioaktyvių atliekų kapinynų maketai. Ekskursijos metu specialios įrangos dėka galima stebėti tiesioginį vaizdą iš reaktoriaus patalpos, turbinų salės ir panaudoto kuro išlaikymo salės. Pagal poreikį gali būti rodomi videofilmai apie IAE bei kiti mokomieji filmai apie radioaktyvią spinduliuotę (lietuvių arba rusų kalbomis).

EKSKURSIJOS TRUKMĖ : vidutiniškai apie 1 val. Ekskursijos organizuojamos darbo dienomis ir darbo laiku. Ekskursijos pradžia – 09.00 val. bet ne vėliau kaip 15:00 val.

EKSKURSIJOS KAINA : nemokama.

EKSKURSIJOS ORGANIZUOJAMOS : iki 30 asmenų grupėms.

ORGANIZAVIMAS : Savo apsilankymą prašome suderinti iš anksto telefonu (+370 386) 28512 arba el.paštu: info@iae.lt

__________________________________________________________________________________

VIZITAS Į IGNALINOS AE KONTROLIUOJAMĄ TERITORIJĄ

TIKSLAS : Ekskursija skirta suinteresuotiems fiziniams ir juridiniams asmenims, besidomintiems Ignalinos atominės elektrinės istorija, veikimo principu, eksploatavimo     nutraukimo darbais, finansavimu, kontroliuojančiomis institucijomis, uždarymo procesu, radiacinės saugos reikalavimais ir pan.

VIETA * : Ekskursija praėjus patikros postą vyksta kontroliuojamoje IAE teritorijoje: reaktorių salėje, mašinų salėje, bloko valdymo skyde.

*Atsižvelgiant į situaciją įmonėje, ekskursijos maršrutas gali būti koreguojamas.

EKSKURSIJOS TRUKMĖ : vidutiniškai 2,5 val.

Ekskursijos organizuojamos darbo dienomis ir darbo laiku. Ekskursijos pradžia – 9.00 val. (arba vėliau), bet ne vėliau kaip 13:00 val.

EKSKURSIJOS KAINA * : ekskursijos organizavimo kaina asmeniui – 57,92 Eur.

* mokestis netaikomas įmonėms, kontroliuojančioms IAE veiklą, LR Seimo ir Vyriausybės nariams, oficialioms delegacijoms, visuomenės informavimo priemonių atstovams, švietimo ir ugdymo įstaigų atstovams, studentams, visuomeninėms ir nevyriausybinėms organizacijoms bei kitiems oficialiu vizitu IAE besilankantiems asmenims.

EKSKURSIJOS ORGANIZUOJAMOS : iki 15 asmenų grupėms.

DALYVAUTI DRAUDŽIAMA : asmenims, nesulaukusiems 18 metų; besilaukiančioms moterims; apsvaigusiems nuo alkoholio, psichotropinių ir kitų psichiką veikiančių medžiagų asmenims; neturintiems galiojančio tapatybę liudijančio dokumento.

ORGANIZAVIMAS : Dėl galimybės organizuoti ekskursiją vidinėje IAE zonoje prašome kreiptis telefonu (+370 386) 28512 arba el.paštu: info@iae.lt Dėl ekskursijos galimybės su IAE Komunikacijos skyriumi rekomenduojame susisiekti likus porai savaičių iki pageidaujamos atvykimo dienos.

Kviečiame susipažinti su atmintine IAE lankytojams apie draudžiamus įsinešti daiktus bei bendrosiomis vidaus tvarkos taisyklėmis.

Prenumerata

Prenumeruok mūsų naujienlaiškį
Loading