Komunikacijos skyrius

Komunikacijos skyriaus pagrindinis uždavinys - palaikyti ryšius su visuomene ir visuomenės informavimo priemonių atstovais, visuomeninėmis organizacijomis, valstybinėmis institucijomis, taip pat su visu IAE personalu, informuojant apie įmonėje vykstančius procesus, pasiektus rezultatus, įgyvendinamas reformas, įgyvendinamus eksploatacijos nutraukimo projektus ir kitą aktualią įmonės veiklą.

Asmenys, besidomintys Ignalinos AE vykdoma veikla, kviečiami sudalyvauti pažintinėse ekskursijose.

DĖMESIO: IAE Komunikacijos skyrius atnaujina registraciją į nemokamas ekskursijas informacijos centre nuo liepos 1 dienos. 

Pažintinės ekskursijos po kontroliuojamą Ignalinos AE teritoriją kol kas nevykdomos.

________________________________________________________________________________

VIZITAS Į IGNALINOS AE INFORMACIJOS CENTRĄ

KS reaktoriaus maketasTIKSLAS : Skirta mokyklinio amžiaus ir vyresniems asmenims, besidomintiems atominės elektrinės istorija, veikimo principu, saugumu bei eksploatavimo nutraukimo darbais.

VIETA : IAE Informacijos centre apžiūrimas IAE bloko maketas, kuro rinklės maketas, panaudoto branduolinio kuro saugojimo konteinerio CASTOR maketas bei planuojamų statyti mažo ir vidutinio radiokatyvumo trumpaamžių radioaktyvių atliekų kapinynų maketai. Galima stebėti tiesioginį vaizdą iš reaktoriaus patalpos, turbinų salės ir panaudoto branduolinio kuro išlaikymo salės. Pagal poreikį gali būti rodomi mokomieji videofilmai (IAE istorija, statybos, eksploatavimo etapai, radioaktyvioji spinduliuotė). Naudodami virtualios realybės akinius pristatome vykdomus panaudoto branduolinio kuro tvarkymo etapus.

EKSKURSIJOS TRUKMĖ :  ~ 1 val. Tik darbo dienomis, laikas derinamas individualiai (ne ankščiau kaip – 09.00 val. ne vėliau kaip 15.00 val.). 

EKSKURSIJOS KAINA : nemokama.

EKSKURSIJOS ORGANIZUOJAMOS : iki 20 asmenų grupėms lietuvių, rusų ar anglų kalbomis.

ORGANIZAVIMAS : savo apsilankymą prašome suderinti telefonu (+370386) 28512, (+370386) 29911 arba el.paštu: info@iae.lt

ADRESAS: Elektrinės g. 12/1, Drūkšinių kaimas, Visagino savivaldybė.

__________________________________________________________________________________

VIZITAS Į IGNALINOS AE KONTROLIUOJAMĄ TERITORIJĄ

TIKSLAS : Ekskursija skirta suinteresuotiems fiziniams ir juridiniams asmenims, besidomintiems Ignalinos atominės elektrinės istorija, veikimo principu, eksploatavimo nutraukimo darbais, finansavimu, kontroliuojančiomis institucijomis, uždarymo procesu, radiacinės saugos reikalavimais ir pan.

VIETA : Ekskursija praėjus patikros postą vyksta kontroliuojamoje IAE teritorijoje: reaktorių salėje, mašinų salėje, bloko valdymo skyde. Atsižvelgiant į situaciją įmonėje, ekskursijos maršrutas gali būti koreguojamas.

EKSKURSIJOS TRUKMĖ : vidutiniškai 2,5 val.

Ekskursijos organizuojamos darbo dienomis ir darbo laiku. Ekskursijos pradžia – 9.30-10.30 val.

EKSKURSIJOS KAINA * : ekskursijos organizavimo kaina asmeniui – 57,92 Eur.

* mokestis netaikomas įmonėms, kontroliuojančioms IAE veiklą, LR Seimo ir Vyriausybės nariams, oficialioms delegacijoms, visuomenės informavimo priemonių atstovams, švietimo ir ugdymo įstaigų atstovams, studentams, visuomeninėms ir nevyriausybinėms organizacijoms bei kitiems oficialiu vizitu IAE besilankantiems asmenims.

EKSKURSIJOS ORGANIZUOJAMOS: ne didesnėms nei 15 asmenų grupėms, darbo dienomis: pirmadieniais, trečiadieniais, ketvirtadieniais, penktadieniais.

DALYVAUTI DRAUDŽIAMA : asmenims, nesulaukusiems 18 metų; besilaukiančioms moterims; apsvaigusiems nuo alkoholio, psichotropinių ir kitų psichiką veikiančių medžiagų asmenims; neturintiems galiojančio tapatybę liudijančio dokumento.

ORGANIZAVIMAS : Dėl galimybės organizuoti ekskursiją vidinėje IAE zonoje prašome kreiptis darbo dienomis nuo 08.00 iki 16.00 val. telefonu (+370386) 28512,  (+370386) 29911, (+370386) 28193 arba el.paštu: info@iae.lt
siunčiant prašymą dėl ekskursijos organizavimo (prašymo forma word formatu).

Visi VĮ IAE kontroliuojamos zonos lankytojai privalo susipažinti su atsakomybės apribojimo ir teisinių išlygų VĮ IAE lankytojams atmintine. 

Ekskursijos metu gali būti fotografuojama / filmuojama, todėl Jūs galite būti matomi nuotraukose ir vaizdo įrašuose. Nuotraukos / vaizdo įrašai gali būti skelbiami IAE interneto svetainėje ar socialinių tinklų paskyrose, siekiant informuoti visuomenę bei viešinti IAE veiklą.