Komunikacijos skyrius

Komunikacijos skyriaus pagrindinis uždavinys - palaikyti ryšius su visuomene ir visuomenės informavimo priemonių atstovais, visuomeninėmis organizacijomis, valstybinėmis institucijomis, taip pat su visu IAE personalu, informuojant apie įmonėje vykstančius procesus, pasiektus rezultatus, įgyvendinamas reformas, įgyvendinamus eksploatacijos nutraukimo projektus ir kitą aktualią įmonės veiklą.

Asmenys, besidomintys Ignalinos AE vykdoma veikla, kviečiami sudalyvauti pažintinėse ekskursijose.

DĖMESIO: Atsižvelgiant į situaciją dėl koronaviruso plitimo grėsmės, siekiant užtikrinti kuo mažesnį pašalinių asmenų patekimą į VĮ IAE patalpas ir teritoriją bei užtikrinti saugumą, šiuo metu nėra vykdomos pažintinės ekskursijos bei laikinai stabdoma registracija.

________________________________________________________________________________

VIZITAS Į IGNALINOS AE INFORMACIJOS CENTRĄ

KS reaktoriaus maketasTIKSLAS : Skirta mokyklinio amžiaus ir vyresniems asmenims, besidomintiems atominės elektrinės istorija, veikimo principu, saugumu bei eksploatavimo nutraukimo darbais.

VIETA : IAE Informacijos centras, kuriame apžiūrimas veikiantis IAE bloko maketas, kuro rinklės maketas, panaudoto branduolinio kuro saugojimo konteinerio CASTOR maketas bei planuojamų statyti mažo ir vidutinio radiokatyvumo trumpaamžių radioaktyvių atliekų kapinynų maketai. Ekskursijos metu specialios įrangos dėka galima stebėti tiesioginį vaizdą iš reaktoriaus patalpos, turbinų salės ir panaudoto kuro išlaikymo salės. Pagal poreikį gali būti rodomi videofilmai apie IAE bei kiti mokomieji filmai apie radioaktyvią spinduliuotę (lietuvių arba rusų kalbomis).

EKSKURSIJOS TRUKMĖ : vidutiniškai apie 1 val. Ekskursijos organizuojamos darbo dienomis ir darbo laiku. Ekskursijos pradžia – 09.00 val. bet ne vėliau kaip 15:00 val.

EKSKURSIJOS KAINA : nemokama.

EKSKURSIJOS ORGANIZUOJAMOS : iki 30 asmenų grupėms.

ORGANIZAVIMAS : Savo apsilankymą prašome suderinti darbo dienomis nuo 08.00 iki 16.00 val. telefonu (+370386) 28193, (+370386) 28512, (+370386) 29911 arba el.paštu: info@iae.lt

__________________________________________________________________________________

VIZITAS Į IGNALINOS AE KONTROLIUOJAMĄ TERITORIJĄ

TIKSLAS : Ekskursija skirta suinteresuotiems fiziniams ir juridiniams asmenims, besidomintiems Ignalinos atominės elektrinės istorija, veikimo principu, eksploatavimo nutraukimo darbais, finansavimu, kontroliuojančiomis institucijomis, uždarymo procesu, radiacinės saugos reikalavimais ir pan.

VIETA : Ekskursija praėjus patikros postą vyksta kontroliuojamoje IAE teritorijoje: reaktorių salėje, mašinų salėje, bloko valdymo skyde. Atsižvelgiant į situaciją įmonėje, ekskursijos maršrutas gali būti koreguojamas.

EKSKURSIJOS TRUKMĖ : vidutiniškai 2,5 val.

Ekskursijos organizuojamos darbo dienomis ir darbo laiku. Ekskursijos pradžia – 9.30-10.30 val.

EKSKURSIJOS KAINA * : ekskursijos organizavimo kaina asmeniui – 57,92 Eur.

* mokestis netaikomas įmonėms, kontroliuojančioms IAE veiklą, LR Seimo ir Vyriausybės nariams, oficialioms delegacijoms, visuomenės informavimo priemonių atstovams, švietimo ir ugdymo įstaigų atstovams, studentams, visuomeninėms ir nevyriausybinėms organizacijoms bei kitiems oficialiu vizitu IAE besilankantiems asmenims.

EKSKURSIJOS ORGANIZUOJAMOS: ne didesnėms nei 15 asmenų grupėms, darbo dienomis: pirmadieniais, trečiadieniais, ketvirtadieniais, penktadieniais.

DALYVAUTI DRAUDŽIAMA : asmenims, nesulaukusiems 18 metų; besilaukiančioms moterims; apsvaigusiems nuo alkoholio, psichotropinių ir kitų psichiką veikiančių medžiagų asmenims; neturintiems galiojančio tapatybę liudijančio dokumento.

ORGANIZAVIMAS : Dėl galimybės organizuoti ekskursiją vidinėje IAE zonoje prašome kreiptis darbo dienomis nuo 08.00 iki 16.00 val. telefonu (+370386) 28193, (+370386) 28512,  (+370386) 29911 arba el.paštu: info@iae.lt
siunčiant prašymą dėl ekskursijos organizavimo (prašymo forma word formatu).

Visi VĮ IAE kontroliuojamos zonos lankytojai privalo susipažinti su atsakomybės apribojimo ir teisinių išlygų VĮ IAE lankytojams atmintine. 

Ekskursijos metu gali būti fotografuojama / filmuojama, todėl Jūs galite būti matomi nuotraukose ir vaizdo įrašuose. Nuotraukos / vaizdo įrašai gali būti skelbiami IAE interneto svetainėje ar socialinių tinklų paskyrose, siekiant informuoti visuomenę bei viešinti IAE veiklą.

 

Prenumerata

Prenumeruok mūsų naujienlaiškį
Loading