Komunikacijos skyrius

Komunikacijos skyriaus pagrindinis uždavinys - palaikyti ryšius su visuomene ir visuomenės informavimo priemonių atstovais, visuomeninėmis organizacijomis, valstybinėmis institucijomis, taip pat su visu IAE personalu, informuojant apie įmonėje vykstančius procesus, pasiektus rezultatus, įgyvendinamas reformas, įgyvendinamus eksploatacijos nutraukimo projektus ir kitą aktualią įmonės veiklą.

________________________________________________________________________________

VIZITAS Į IGNALINOS AE INFORMACIJOS CENTRĄ
(NUO SPALIO 1 DIENOS LANKYTOJAI LAIKINAI NEPRIIMAMI)

KS reaktoriaus maketasTIKSLAS : Skirta mokyklinio amžiaus ir vyresniems asmenims, besidomintiems atominės elektrinės istorija, veikimo principu, saugumu bei pagrindiniais eksploatavimo nutraukimo darbais.

VIETA : IAE Informacijos centre apžiūrimas IAE bloko maketas, kuro rinklės maketas, panaudoto branduolinio kuro saugojimo konteinerio CASTOR maketas bei planuojamų statyti mažo ir vidutinio radiokatyvumo trumpaamžių radioaktyvių atliekų kapinynų maketai. Galima stebėti tiesioginį vaizdą iš reaktoriaus patalpos, turbinų salės ir panaudoto branduolinio kuro išlaikymo salės. Pagal poreikį gali būti rodomi mokomieji videofilmai (IAE istorija, statybos, eksploatavimo etapai, radioaktyvioji spinduliuotė). Naudodami virtualios realybės akinius pristatome vykdomus panaudoto branduolinio kuro tvarkymo etapus.

EKSKURSIJOS TRUKMĖ :  ~ 1 val., tik darbo dienomis.

EKSKURSIJOS KAINA : nemokama.

EKSKURSIJOS ORGANIZUOJAMOS : pavieniams asmenims ir ne didesnėms nei 20 asmenų grupėms lietuvių, rusų ar anglų kalbomis.

ORGANIZAVIMAS : nuo 10.00 val. ir nuo 13.00 val. Atvykimą prašome iš anksto suderinti telefonu (+370386) 28512, (+370386) 29911 arba el.paštu: info@iae.lt

ADRESAS: Elektrinės g. 12/1, Drūkšinių kaimas, Visagino savivaldybė (nuoroda į google maps).

 

Ekskursijos metu gali būti fotografuojama / filmuojama, todėl Jūs galite būti matomi nuotraukose ir vaizdo įrašuose. Nuotraukos / vaizdo įrašai gali būti skelbiami IAE interneto svetainėje ar socialinių tinklų paskyrose, siekiant informuoti visuomenę bei viešinti IAE veiklą.