TATENA baigė misiją, skirtą įvertinti radioaktyviųjų atliekų ir panaudoto branduolinio kuro tvarkymą

25 Gegužė,
2022
TATENA baigė misiją, skirtą įvertinti radioaktyviųjų atliekų ir panaudoto branduolinio kuro...

Lietuva sėkmingai įgyvendino viso panaudoto branduolinio kuro išvežimą iš Ignalinos AE dviejų blokų į sauso panaudoto kuro saugyklas bei kokybiškai atlieka elektrinės išmontavimo darbus, teigia Tarptautinės atominės energijos agentūros (TATENA) ekspertai, baigę dešimties dienų integruotą misiją. Jos metu buvo vertinama, kaip Lietuvoje tvarkomos radioaktyviosios atliekos ir panaudotas branduolinis kuras.

Misijos atstovai Energetikos ministerijos vadovybei pristatė pirminio vertinimo rezultatus. Ekspertai taip pat teigiamai įvertino vykdomą nacionalinės radioaktyviųjų atliekų tvarkymo infrastruktūros plėtrą bei Lietuvos demonstruojamą profesionalią komunikaciją su suinteresuotomis šalimis.

„Tai yra didelė atsakomybė – turime laiku ir saugiai sutvarkyti radioaktyvias atliekas, kad nepaliktume šios naštos ateities kartoms. Tuo pačiu tai ir unikalus projektas, kurio metu sukaupta patirtis mūsų specialistams leis dalyvauti analogiškuose branduolinių objektų eksploatavimo nutraukimo projektuose visame pasaulyje. ARTEMIS misijos rekomendacijos ir pasiūlymai padės dar labiau pagerinti branduolinę ir radioaktyvių atliekų tvarkymo saugą,” – sakė energetikos viceministras Albinas Zananavičius.

Radioaktyviųjų atliekų ir panaudoto kuro tvarkymo, eksploatavimo nutraukimo ir atkūrimo integruotos peržiūros tarnybos (ARTEMIS) komanda vertinimus Lietuvoje atliko siekdama užtikrinti, kad šalis sėkmingai vykdytų nacionalinius įsipareigojimus Europos Sąjungai (ES) dėl saugaus ir tausaus minėtų medžiagų tvarkymo, kurios, prižiūrimos neteisingai, gali sukelti pavojų žmogui ir aplinkai.

Vadovaujantis TATENA saugos standartais bei tarptautine gerąja praktika, ARTEMIS komanda Lietuvai pateikė rekomendacijas, kuriomis vadovaujantis būtų užtikrinamas dar sklandesnis ir efektyvesnis veiksmų įgyvendinimas.

Siekiant aiškumo, Energetikos ministerijai specialistai pateikė siūlymą nacionalinės politikos elementus sujungti į vieną dokumentą. Ekspertų teigimu, ministerijai taip pat verta atkreipti dėmesį į savo Plėtros programos finansinių prognozių atnaujinimą, atsižvelgiant į galimas rizikas bei infliaciją.

Tuo tarpu Vyriausybei rekomenduojama peržiūrėti veiklos, planuojamos po 2030 m., finansavimo sistemą, siekiant užtikrinti pakankamus finansinius išteklius, kurie būtų panaudojami saugiam ilgalaikiam radioaktyviųjų atliekų tvarkymui bei jų atsikratymui.

Numatoma, kad galutinę misijos ataskaitą, kuri bus skelbiama viešai, ARTEMIS atstovai Lietuvos Vyriausybei pateiks maždaug po dviejų mėnesių.

Šią bei kitas ARTEMIS misijas vykdo tarptautinės ekspertų komandos – misiją Lietuvoje atliko šeši specialistai iš Australijos, Belgijos, Čekijos, Suomijos, Vokietijos ir Italijos bei du TATENA atstovai. Susitikimuose su tyrėjais dalyvavo Energetikos ir Aplinkos ministerijų bei Valstybinės atominės energetikos saugos inspekcijos, taip pat Radiacinės saugos centro ir Ignalinos AE specialistai.

 

 

Parengta pagal LR energetikos ministerijos panešimą spaudai