Administracinių patalpų nuomos pirkimas

11 Vasaris,
2021
Administracinių patalpų nuomos pirkimas

Valstybės įmonė Ignalinos atominė elektrinė (toliau – Perkančioji organizacija arba IAE), vadovaudamasi Žemės, esamų pastatų ar kitų nekilnojamųjų daiktų įsigijimo arba nuomos ar teisių į šiuos daiktus įsigijimų tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2017 m. gruodžio 13 d. nutarimu Nr. 1036, skelbia konkursą, negyvenamosioms administracinės paskirties patalpoms Vilniaus mieste, išsinuomoti (toliau – Pirkimas). 

1. Perkančiosios organizacijos rekvizitai – Valstybės įmonė Ignalinos atominė elektrinė, juridinio asmens kodas 255450080, buveinės adresas: Elektrinės g. 4, K 47, Drūkšinių k. LT-31152, Visagino sav.; raštinės tel. +370 386 28985; faks. +370 386 24396; el. p. iae@iae.lt 

2. Pirkimo objektas – negyvenamosios administracinės paskirties patalpos IAE reikmėms, kurių bendras plotas 386,40-466,80 m2.

2.1 Pastatas turi būti Vilniaus mieste, Vilniaus miesto savivaldybėje, ne toliau, kaip 5 km atstumu nuo Lietuvos Respublikos energetikos ministerijos pastato (Gedimino pr. 38, Vilnius), su gerai išvystyta infrastruktūra. Ne toliau kaip 500 m nuo pastato turi būti viešojo transporto stotelė.

2.2 Pastato (patalpų) energetinio efektyvumo klasė turi būti ne žemesnė nei A.

2.3 Nuomotojas turi suteikti nuomininkui (ne didesniu kaip iki 100 m atstumu nuo siūlomų išsinuomoti patalpų, atstumas matuojamas nuo labiausiai nutolusios parkavimo vietos iki artimiausios siūlomų išsinuomoti patalpų pastato dalies) ne mažiau kaip 20 išskirtinai nuomininkui rezervuotų automobilių stovėjimo vietų aikštelėje nuomojamame pastate, jo vidiniame kieme ar šalia pastato, ar požeminėje automobilių stovėjimo aikštelėje.

3.Pirkimo būdas – Pirkimas atliekamas skelbiamų derybų būdu. Derybų tikslas - sudaryti negyvenamųjų administracinės paskirties patalpų nuomos sutartį ekonomiškai naudingiausiomis sąlygomis. Pasiūlymai bus vertinami vadovaujantis ekonomiškai naudingiausio pasiūlymo vertinimo kriterijais

4. Pirkimo sąlygos (atsisisiųsti doc formatu),  taip pat gali būti išsiunčiamos el. paštu kandidatui paprašius.

5. Pirkimo skelbimas paskelbtas dienraštyje „Lietuvos rytas“.

6. Pasiūlymas, pasirašytas kandidato arba jo įgalioto asmens, turi būti pateiktas Komisijai asmeniškai, paštu ar per kurjerį adresu VĮ Ignalinos atominė elektrinė, Vilniaus biuras, Mėnulio g. 11, LT- 04326 Vilnius iki 2021 m. vasario 24 d. 15:00 val.

7. Kandidato pasiūlymas bei kiti dokumentai pateikiami lietuvių kalba. Jeigu pateikiami užsienio kalbomis surašyti dokumentai ar jų kopijos, kartu turi būti pateikti dokumentų vertimai į lietuvių kalbą, patvirtinti vertėjo parašu.

8. Informaciją teikia: IAE pirkimų ir sutarčių skyriaus vyresnioji pirkimų specialistė, Komisijos narė Tatjana Grigaitienė, Mėnulio g. 11, LT-04326 Vilnius, tel. +37061006439, el. p. tatjana.grigaitiene@iae.lt.

 

Straipsnio antraštei naudojama asociatyvi nuotrauka (iStock galerija).