Atnaujintoje VĮ IAE veiklos strategijoje – dėmesys suinteresuotoms šalims

30 Kovas,
2023
Atnaujintoje VĮ IAE veiklos strategijoje – dėmesys suinteresuotoms šalims

VĮ Ignalinos atominė elektrinė paskelbė atnaujintą veiklos strategiją 2023-2027, kurios kertinis pamatas - suinteresuotųjų šalių lūkesčių įgyvendinimas. Strategijoje išskirtos svarbiausios suinteresuotos šalys - atsižvelgiant į kiekvienos iš jų poreikius, Įmonė suformulavo ir įtvirtino konkrečius ilgalaikius įsipareigojimus bei siektinus tikslus. Sėkmingam užsibrėžtų iškeltų tikslų įgyvendinimui strategijoje taip pat nustatyti rodikliai, kuriais galima būtų aiškiai pamatuoti įsipareigojimų įgyvendinimą bei sukurtą ilgalaikę vertę kiekvienai iš svarbiausių suinteresuotųjų šalių. IAE veiklos strategijoje 2023-2027 išskirtos trys ambicingos strateginės veiklos kryptys – didinti darbų tempą ir įgyvendinti eksploatavimo nutraukimą suplanuotais terminais, patekti tarp 3 geriausiai darnumo srityje valdomų valstybės įmonių ir tarp 10 geriausių darbdavių valstybės valdomų įmonių.

 „Strategijos laikotarpiui turime aiškų tikslą bei kryptį – pasinaudojus sukaupta patirtimi ir išmoktomis pamokomis tęsti pradėtus darbus didinant jų įgyvendinimo tempą. Be to, didelį dėmesį skirsime Įmonės tvarios veiklos užtikrinimui bei organizacijos vystymui. Esame gerame kelyje bei turime ambicingų planų ateičiai – tapti vienais iš geriausių tarp valstybės valdomų įmonių. Tokius lūkesčius mums kelia svarbiausios suinteresuotos šalys, kuriems atliepti su komanda išsikėlėme aiškius tikslus ir parengėme tikslingas priemones. O artimiausioje perspektyvoje laukia nauji darbai bei iššūkiai: reaktorių išmontavimo koncepcijos rengimas, mažai ir vidutiniškai radioaktyvių trumpaamžių atliekų paviršinio atliekyno statybų pradžia, antra atliekų vežimo į atliekyną kampanija, išmontavimo ir radioaktyviųjų atliekų tvarkymo apimčių reikšmingas padidinimas. Toliau tęsiame valstybei svarbių projektų įgyvendinimą, kurie yra intensyvūs ir reikalauja spartaus darbų įgyvendinimo tempo. Lygiagrečiai ruošiamės Įmonės teisinio statuso pakeitimui iš valstybės Įmonės į uždarąją akcinę bendrovę, kuris, tikimės, atvers galimybes veikti pagal geriausias šiuolaikinių organizacijų valdysenos praktikas bei padės mūsų tikslus pasiekti greičiau ir efektyviau,“ – apie strategines Įmonės veiklos kryptis kalbėjo IAE generalinis direktorius Audrius Kamienas.

Kviečiame susipažinti su IAE veiklos strategija 2023-2027 m.