DSA ir TATENA bendradarbiavimo sutartis – pagalba IAE veikloms

26 Vasaris,
2021
DSA ir TATENA bendradarbiavimo sutartis – pagalba IAE veikloms

Vasario 24 d. Norvegijos radiacinės ir branduolinės saugos reguliavimo tarnyba (toliau – DSA) ir Tarptautinė atominės energijos agentūra (toliau – TATENA) pasirašė bendradarbiavimo sutartį projekto „Radioaktyvių atliekų tvarkymo saugumo didinimas Ignalinos atominėje elektrinėje“ (toliau – Projektas) veikloms vykdyti. Tai yra svarbus žingsnis, į projektą atnešantis dar daugiau tarptautinės patirties bei žinių vykdant unikalias Projekto veiklas ir ieškant inovatyvių sprendimų radioaktyviųjų atliekų tvarkyme. DSA, kartu su Valstybine atominės energetikos saugos inspekcija (toliau – VATESI) yra VĮ IAE partneriai vykdant Projektą.

Viena iš Projekto užduočių - įvertinti galimybę VĮ IAE bitumuotų radioaktyviųjų atliekų saugyklą paversti atliekynu.

VĮ IAE eksploatavimo metu sukaupė virš 14 tūkst. m3 galutinai apdorotų bitumuotų atliekų bitumuotų radioaktyviųjų atliekų saugykloje. Saugyklos galutinis sutvarkymas turi būti atliktas saugiai ir laiku, siekiant neužkrauti nepagrįstos naštos ateities kartoms. Šiuo metu tiek VĮ IAE, tiek pasaulyje nėra sukauptos bitumuotų atliekų galutinio sutvarkymo patirties, todėl tarptautinio bendradarbiavimo metu bus ieškoma unikalių ir inovatyvių sprendimų bei jų įgyvendinimo galimybių.

VĮ IAE atlikti bitumuotų RA galutinį sutvarkymą yra daug žinių ir resursų reikalaujanti užduotis, prie kurios sėkmingo įgyvendinimo prisidės efektyvus tarptautinis bendradarbiavimas. Siekiant pagrįsti saugyklos pertvarkymą buvo atlikti inžineriniai, geologiniai, geotechniniai, geodeziniai ir kiti tyrimai. Šių tyrimų pagrindu bus parengti dokumentai, kuriais remiantis bus priimtas sprendimas dėl galimybės saugyklą rekonstruoti į atliekyną. Išnagrinėjusi minėtus dokumentus ir gavusi tarptautinių ekspertų išvadas ir rekomendacijas, VATESI priims sprendimus dėl VĮ IAE pasiūlytų bitumuotų radioaktyviųjų atliekų galutinio sutvarkymo būdų.

„Atliekyno koncepcijos parengimo etapas yra sudėtingiausias, nes būtent remiantis jo rezultatais bus priimtas sprendimas dėl galimybės pertvarkyti saugyklą į atliekyną. Esame įsitikinę, kad aktyviai bendradarbiaujant su VATESI, TATENA ir DSA ekspertais bus sukurti unikalūs atliekų galutinio saugojimo koncepciniai sprendimai, kurie galės būti naudojami tolesniuose projekto vystymo etapuose bei taps pamatu kitiems sėkmingiems RA tvarkymo projektams visame pasaulyje.“, - sakė IAE generalinis direktorius Audrius Kamienas.

Projektas „Radioaktyvių atliekų tvarkymo saugumo didinimas Ignalinos atominėje elektrinėje“ finansuojamas Norvegijos finansinio mechanizmo lėšomis ir yra skirtas aplinkosaugos, energetikos, klimato kaitos ir mažo anglies dioksido kiekio technologijų ekonomikai vystyti.

Projektą administruoja CPVA Europos ekonominės erdvės ir Norvegijos programų skyrius.

Informacija apie Projektą https://www.iae.lt/norvegijos-finansinis-mechanizmas/611


Straipsnio antraštei naudojama asociatyvi nuotrauka (legaldocsbyme galerija)