Paskelbtas Maišiagalos RAS griovimo parengiamųjų darbų pirkimas

17 Sausis,
2022
Paskelbtas Maišiagalos RAS griovimo parengiamųjų darbų pirkimas

Š. m. sausio 17 d. valstybės įmonė Ignalinos atominė elektrinė (toliau – IAE) paskelbė Maišiagalos radioaktyviųjų atliekų saugyklos (RAS) statinių griovimo parengiamųjų darbų viešąjį pirkimą. Šio pirkimo apimtyje bus perkami laikinų statinių statybos ir įrengimo darbai, kurie yra reikalingi norint pasirengti radioaktyviųjų atliekų išėmimui iš Maišiagalos RAS.

Šis pirkimas yra svarbus Maišiagalos RAS eksploatavimo nutraukimo projekto etapas, kurio metu bus įrengiama statinių reikalinga infrastruktūra: statomi ir įrengiami laikini statiniai, inžineriniai tinklai ir komunikacijos. Parengto griovimo projekto apimtyje numatytas laikinas statinys iš aliuminio profilio kolonų ir daugiasluoksnių plokščių (,,kesonas“) – branduolinės energetikos objekto statinys, kuriame statybos darbų metu Rangovas privalės įrengti ventiliacijos, radiacinės kontrolės, apšvietimo, gaisrinės signalizacijos ir kitas sistemas. Numatoma, kad pasirašius sutartį 2022 m. II ketvirtį, pirkimo apimtyje numatytus infrastruktūros įrengimo darbus Maišiagalos RAS aikštelėje Rangovas turės įgyvendinti iki 2023 m. II ketv. vidurio.

Rangovas turės parengti darbo projektą, patiekti radioaktyviųjų atliekų išėmimui reikalingą įrangą bei radiacinės kontrolės įrangą, taip pat dalyvauti atliekant „šaltuosius“ bei „karštuosius“ bandymus. Šaltųjų bandymų metu bus bandomas sistemų ir įrangos veikimas nenaudojant radioaktyviųjų medžiagų, karštieji įrangos ir sistemų bandymai bus vykdomi naudojant radioaktyviąsias medžiagas. Po bandymų bus rengiamos ataskaitos Valstybinei atominės energetikos saugos inspekcijai (VATESI).

Maišiagalos RAS griovimo ir radioaktyviųjų atliekų išėmimo darbai bus vykdomi IAE jėgomis. IAE reikiamus statybos leidimus gavo 2021 m. kovą, o licenciją vykdyti Maišiagalos RAS eksploatavimo nutraukimą VATESI išdavė 2021 m. gegužės 13 d.

Maišiagalos RAS buvo kaupiamos dėl radioaktyviųjų medžiagų ir radioaktyviųjų šaltinių naudojimo pramonėje, medicinoje ir mokslinių tyrimų metu susidariusios radioaktyviosios atliekos. 1989 m. buvo nuspręsta saugyklą uždaryti, nes ji neatitiko šiuolaikinių aplinkosaugos reikalavimų. 2016 m. gruodžio 15 d. pasirašyta sutartis su Aplinkos projektų valdymo agentūra (APVA) dėl Maišiagalos RAS eksploatavimo nutraukimo projekto įgyvendinimo. Numatoma, kad atliekos bus išimtos iki 2023 metų pabaigos.

Pirkimas skelbiamas pakartotinai atsižvelgiant į tai, kad 2021 m. vasario mėn. paskelbto pirkimo procedūros, įvertinus dalyvių kvalifikaciją, buvo užbaigtos neatrinkus laimėtojo.

„Tikimės, kad pavyks atrinkti patikimą, aukštą kvalifikaciją bei patirtį turintį rangovą, kuris sėkmingai atliks laikinų statinių statybos ir įrengimo darbus, reikalingus atliekų išėmimui iš Maišiagalos RAS. Labai kviečiame konkurse dalyvauti visus reikalavimus atitinkančius tiekėjus“, - sakė Maišiagalos RAS eksploatavimo nutraukimo projekto vadovas dr. Gintautas Klevinskas.

„Atsižvelgiant į projekto svarbą, jo įgyvendinimui teikiamas didelis prioritetas. Todėl mums labai svarbu, kad konkurse dalyvautų patikimi tiekėjai, kurie saugiai ir laiku įvykdys planuojamus darbus“, - kalbėjo IAE generalinis direktorius Audrius Kamienas.

Projektas finansuojamas Europos Sąjungos struktūrinių fondų Sanglaudos fondo lėšomis.

Informacija apie paskelbtą pirkimą - https://cvpp.eviesiejipirkimai.lt


Daugiau informacijos apie Maišiagalos RAS.