Perkami radioaktyviųjų atliekų pakuočių dėjimo darbai

18 Vasaris,
2021
Perkami radioaktyviųjų atliekų pakuočių dėjimo darbai

Valstybės įmonė Ignalinos atominė elektrinė (toliau – IAE) paskelbė labai mažai radioaktyvių atliekų atliekyno (projektas B19) pirmojo modulio radioaktyviųjų atliekų pakuočių dėjimo darbų pirkimą. Šiuo metu Atliekyno statybos darbai baigti, rengiami dokumentai statybos užbaigimo akto gavimui.

Atliekynas bus skirtas patalpinti iš viso apie 60000 m3 labai mažai radioaktyvių atliekų. Šį atliekyną sudarys trys atliekų talpinimo moduliai, kurių kiekvieno talpa apie 20000 m3. Atliekynui įrengti buvo atliktos aikštelių parinkimo, pagrindimo ir patvirtinimo procedūros, parengtas projektas ir atliktas saugos pagrindimas. Atliekynas įrenginėjamas šalia kitų IAE naujai įrengtų kompleksų skirtų radioaktyviųjų atliekų tvarkymui, būtinų IAE eksploatavimo nutraukimui įgyvendinti.

Atliekynas (pastatų ir inžinerinių statinių kompleksas) skirtas dėti supakuotas trumpaamžes labai mažai radioaktyvias atliekas (A klasės atliekos pagal branduolinės saugos reikalavimus). Atliekyno modulio konstrukciją sudaro antžeminis statinys, kuriame atliekų pakuotės keliomis eilėmis sustatomos ant gelžbetoninės plokštės ir keliais gamtinių ir dirbtinių medžiagų sluoksniais izoliuojamos nuo aplinkos. Vienos radioaktyviųjų atliekų pakuotės (toliau – RAP) dėjimo kampanijos metu Atliekyno pirmajame modulyje turi būti sudėtos 154 vnt. RAP-N (HH ISO konteineriai) ir 1078 vnt. RAP-S (presuojamų atliekų pakuotės), kurios saugomos laikinojoje saugykloje ir saugojimo aikštelėje, esančiose IAE pramoninėje teritorijoje. Talpinant RAP į atliekyną ant pamatinės plokštės bus suformuota pylimo formos antžeminė konstrukcija, kurios dengiamuosius sluoksnius sudarys dirbtinės ir gamtinės medžiagos, kurių paskirtis - vandens patiekimo į vidų prevencija. Toks jų sutvarkymo būdas yra tvarus ir neperkeliantis naštos ateities kartoms.

Dėl atliekų pobūdžio (trumpaamžės atliekos), šio atliekyno teritorija po tam tikro atliekų išlaikymo periodo galės būti naudojama be apribojimų. Šiuo metu nustatytas ir pagrįstas 100 metų teritorijos besąlyginio naudojimo apribojimas. Trys atliekų talpinimo moduliai  iš viso užims apie 4,4 hektaro plotą.

CVP IS priemonėmis viešai pateikiamos techninės užduoties tikslas – sudaryti su Rangovu preliminarią sutartį, kurios pagrindu 4 metų preliminarios sutarties galiojimo laikotarpiu IAE planuoja, bet neįsipareigoja, sudaryti tris pagrindines radioaktyviųjų atliekų pakuočių transportavimo į Atliekyną paslaugų, radioaktyviųjų atliekų pakuočių rietuvės formavimo bei Atliekyno inžinerinio barjero įrengimo darbų pirkimo sutartis. Pažymėtina, kad IAE neturi specialios technikos, kuri galėtų būti naudojama, vykdant konteinerių ir ryšulių dėjimo į atliekyno modulius kampanijų metu. Taip pat busimasis Rangovas turės atlikti RAP transportavimą iš IAE teritorijos į atliekyną technologiniu keliu, kuris jungia IAE su atliekynu.

Vienos pagrindinės sutarties apimtis – vienos RAP dėjimo kampanijos darbai. Pirmą pagrindinę sutartį planuojama sudaryti 2021 metais, kitas – po kampanijos vykdymui reikalingo RAP kiekio susidarymo. Atliekas planuojama dėti į atliekyną iki eksploatavimo nutraukimo darbų pabaigos – 2038 m.

Daugiau apie projektą - B19 projektas. Trumpaamžių labai mažo radioaktyvumo atliekų atliekynas. 

Projektas B19-2 yra finansuojamas Europos Sąjungos Ignalinos programos lėšomis.