VĮ IAE 2020-2038 m. m. veiklos strategija įvertinta aukščiausiu balu

25 Kovas,
2020
VĮ IAE 2020-2038 m. m. veiklos strategija įvertinta aukščiausiu balu

2020 m. vasario 25 dieną VšĮ “Stebėsenos ir prognozių agentūros” (toliau – Agentūra) vertinimui buvo pateikta VĮ IAE 2020-2038 m. m. veiklos strategija ir jos įgyvendinimo 2020–2023 metų priemonių planas. Vertinamąjį turinį sudarė įmonės veiklos aprašymas, aplinkos veiksnių analizė, strateginiai tikslai ir strateginiai uždaviniai, finansinės prognozės, įmonės misija, vizija ir vertybės. Atsižvelgiant į pateiktos įmonės veiklos strategijos turinio kokybę, skiriamas balas yra 9,80 ir tai yra geriausias rezultatas, kokį įmonė yra gavusi vertinant strateginius planus.

Pernai, VĮ IAE 2019-2038 m. veiklos strategija ir jos įgyvendinimo metinis priemonių planas buvo įvertinti žemesniu balu -9,48.

Pagrindinis Agentūros tikslas yra skatinti gerojo valdymo principų diegimą valstybės valdomose įmonėse. Agentūra savo veiklą orientuoja tokiose srityse kaip  žmogiškųjų išteklių stebėseną, prognozavimas, plėtrą, dalyvavimas ekonomikos stebėsenoje ir tyrimuose, valstybės valdomų įmonių valdymo politikos įgyvendinime bei gerojoje valdysenoje.

Su VĮ IAE 2020-2038 m. m. veiklos strategija galite susipažinti čia https://www.iae.lt/data/public/uploads/2020/02/isakymas_del_iae_strategijos_2020.pdf