Reaktorių išmontavimo projektas R3

VĮ Ignalinos atominė elektrinė (IAE) planuoja vykdyti viešuosius pirkimus „Inžinerinės paslaugos susijusios su Ignalinos atominės elektrinės reaktorių išmontavimu“ ir „Reaktorių išmontavimo projekto/sutarties valdymo ir techninio vertinimo konsultacinių paslaugų pirkimas“.

Šių viešųjų pirkimų tikslas yra prisidėti prie pagrindinio eksploatavimo nutraukimo tikslo - išmontuoti Ignalinos AE 1-ojo ir 2-ojo bloko reaktorių įrenginius - ypatingai reaktoriaus šerdį, žymimą „R3 zona“.

Papildydami ankstesnę informaciją apie planuojamus vykdyti viešuosius pirkimus „Inžinerinės paslaugos susijusios su Ignalinos atominės elektrinės reaktorių išmontavimu“ ir „Reaktorių išmontavimo projekto/sutarties valdymo ir techninio vertinimo konsultacinių paslaugų pirkimas“ informuojame, kad dėl ypatingo šio projekto sudėtingumo, dokumentų rengimas užtruko ilgiau negu buvo planuota ir šiuo metu vyksta intensyvus jų rengimas ir derinimas.

Visa atnaujinta informacija bus talpinama mūsų tinklalapyje:

P r i m e n a m e, kad pirkimai bus vykdomi naudojantis Centrinės viešųjų pirkimų informacinės sistemos priemonėmis, todėl rekomenduojame iš anksto užsiregistruoti šioje sistemoje:

Taip pat primename, kad visi pirkimų dokumentai bus pateikti tiekėjams lietuvių (šiai dokumentų versijai bus teikiama pirmenybė) ir anglų kalbomis.
 

Dviejų galingiausių pasaulyje RBMK tipo reaktorių išmontavimas – analogų pasaulinėje praktikoje neturintis eksploatavimo nutraukimo projektas. Pirmojo bloko reaktoriaus išmontavimo darbų pradžia numatoma 2027 m., antrojo bloko reaktoriaus – 2029 m. 

Informacijos apie planuojamus reaktorių išmontavimo darbus viešinimas yra efektyvi priemonė siekiant į šio projekto įgyvendinimą pritraukti geriausius ekspertus ir pasitelkti didžiausią patirtį turinčias tarptautines įmones. 2018 m. IAE įvyko keturi vienos dienos seminarai reaktorių išmontavimo tema. Seminarai sulaukė didelio užsienio šalių įmonių susidomėjimo, todėl tapo puikia proga pristatyti IAE reaktorių išmontavimo projekto lūkesčius ir numatomus iššūkius, įvertinti projekto techninius ir finansinius aspektus.

Seminaruose dalyvavo 46 įmonių atstovai iš Ispanijos, Prancūzijos, Didžiosios Britanijos, Ukrainos, Vokietijos, Belgijos, Italijos, Rusijos, Japonijos, Švedijos, Latvijos, Lietuvos, taip pat Europos Komisijos, Energetikos ministerijos, Centrinės projektų valdymo agentūros, Valstybinės atominės energetikos saugos inspekcijos, IAE. Su minėtų seminarų medžiaga galima susipažinti IAE tinklalapyje https://www.iae.lt/naujienos/pateiktys/25

 

PAGRINDINIAI DOKUMENTAI:

ENGINEERING SERVICES ASSOCIATED WITH DISMANTLING OF IGNALINA NUCLEAR POWER PLANT REACTOR CORES

 1. EXPLANATORY NOTE
 2. FRAMEWORK AGREEMENT TECHNICAL SPECIFICATION
  2.1 ANNEX F1 (Description of the Object to be dismantled)
  2.2 ANNEX F2 (Waste inventory and interactions with radioactive waste management facilities)
  2.3 ANNEX F3 (Monthly report template) 
 3. MAIN CONTRACT No.1 TECHNICAL SPECIFICATION
  3.1 ANNEX S1-1 (Project Framework Schedule)
  3.2 ANNEX S1-2 (Conceptual Design outline)
 4. TERMS OF REFERENCE FOR INPP CONSULTANCY SERVICES
 5. KLAUSIMAI IR ATSAKYMAI (atnaujinta 2019 12 20). 

Kontaktai pasiteravimui: el.paštas r3@iae.lt, tel. 8 386 29911, 8 386 28512.

Prenumerata

Prenumeruok mūsų naujienlaiškį
Loading