Paskelbta Labai mažai radioaktyvių atliekų atliekyno inžinerinio barjero įrengimo darbų pirkimo rinkos konsultacija

06 Rugsėjis,
2021
Paskelbta Labai mažai radioaktyvių atliekų atliekyno inžinerinio barjero įrengimo darbų pirkimo...

Valstybės įmonė Ignalinos atominė elektrinė (toliau – IAE) 2022 metais mišriu būdu planuoja atlikti labai mažai radioaktyvių atliekų pakuočių dėjimo į Atliekyną (projektas B19-2) pirmą kampaniją. Siekdama išsiaiškinti viešojo pirkimo būdu pasirinktam rangovui perduodamų atlikti inžinerinio barjero įrengimo darbų (žemės darbai) rinkos kainą, IAE vykdo rinkos konsultaciją.

Atliekyno statybos darbai baigti, gautas statybos užbaigimo aktas. Atliekynas yra skirtas patalpinti iš viso apie 60000 m3 labai mažai radioaktyvių atliekų. Šį atliekyną sudaro trys atliekų talpinimo moduliai, kurių kiekvieno talpa apie 20000 m3. Atliekynui įrengti buvo atliktos aikštelių parinkimo, pagrindimo ir patvirtinimo procedūros, parengtas projektas ir atliktas saugos pagrindimas. Atliekynas įrenginėjamas šalia kitų IAE naujai įrengtų kompleksų skirtų radioaktyviųjų atliekų tvarkymui, būtinų IAE eksploatavimo nutraukimui įgyvendinti.

Atliekynas (pastatų ir inžinerinių statinių kompleksas) skirtas dėti supakuotas trumpaamžes labai mažai radioaktyvias atliekas (A klasės atliekos pagal branduolinės saugos reikalavimus). Atliekyno modulio konstrukciją sudarys antžeminis statinys, kuriame atliekų pakuotės keliomis eilėmis bus sustatomos ant gelžbetoninės plokštės ir keliais gamtinių ir dirbtinių medžiagų sluoksniais izoliuojamos nuo aplinkos. Pirmos radioaktyviųjų atliekų pakuočių (toliau – RAP) dėjimo kampanijos metu IAE sudės 154 vnt. RAP-N (HH ISO konteineriai) ir 1078 vnt. RAP-S (presuojamų atliekų pakuotės) pakuotes, kurios yra saugomos laikinojoje saugykloje ir saugojimo aikštelėje, esančiose IAE pramoninėje teritorijoje. Sudėjus RAP į atliekyną ant pamatinės plokštės, IAE pasirinktas rangovas suformuos pylimo formos antžeminę konstrukciją virš 1 kampanijos pakuočių, kurios dengiamuosius sluoksnius sudarys dirbtinės ir gamtinės medžiagos, kurių paskirtis – vandens patekimo į vidų prevencija. Iš viso planuojama atlikti 15 radioaktyviųjų atliekų pakuočių dėjimo į atliekyną kampanijų ir 15 inžinierinių barjerų įrengimo darbų pirkimus per artimiausius 15–17 metų, t. y. inžinerinių barjerų įrengimo darbus planuojama pirkti praktiškai kiekvienais metais iki 2038 m.

Centrinės viešųjų pirkimų informacinės sistemos (CVP IS) priemonėmis vykdomos rinkos konsultacijos tikslas – informuoti rinkos dalyvius apie numatomą vykdyti pirkimą, supažindinti juos su planuojamų pirkti statybos darbų apimtimi ir tinkamai pasiruošti planuojamam atlikti viešajam pirkimui, išsiaiškinant planuojamų pirkti statybos darbų rinkos kainą.

Projektas B19-2 yra finansuojamas Europos Sąjungos Ignalinos programos lėšomis.

 

Radioaktyviųjų atliekų pakuočių dėjimas į B19-2 atliekyną (pristatymas).