Cirkuliacijos kontūras

Reaktoriaus cirkuliacijos kontūras – sistema, sudaryta iš technologinių kuro kanalų, vandens-garo ir vandens komunikacijų vamzdynų, būgnų separatorių, pagrindinių cirkuliacijos siurblių, slėgimo, įsiurbimo ir grupinių kolektorių, taip pat jų jungimo vamzdynų. Kontūrą sudaro dvi autonomiškos kilpos. Kiekvienoje iš jų yra po 2 horizontalaus tipo būgno separatorius, sujungtus garo ir vandens sandūromis, o kiekvieno būgno separatoriaus korpuso viduje yra maitinančio vandens kolektorius. Iš kolektoriaus maitinantis vanduo perforuotais tarpvamzdžiais tiekiamas į nuleidimo vamzdžius. Separuotas vanduo, maišydamasis su prieš tai išvalytu maitinančiuoju, pašildomas ir deaeruojamas, nuleidimo vamzdžiais patenka į siurbimo kolektorių, po to įsiurbiančiais vamzdynais tiekiamas į keturis pagrindinius cirkuliacijos siurblius (vienas iš jų yra rezervinis). Siurblio tipas – vertikalus išcentrinis vienos pakopos. Nominalus siurblio debitas – 8500 m³/val., sukimosi dažnis – 1000 aps./min., elektros variklio galia – 5500 kW. Iš pagrindinių cirkuliacijos siurblių slėgimo vanduo vamzdynais patenka į slėgimo kolektorių. Kiekvieno pagrindinio cirkuliacijos siurblio įsiurbiančiajame vamzdyne įrengta uždarymo sklendė, slėgimo vamzdyne – atbulinis vožtuvas, droselinis vožtuvas ir uždarymo sklendė. Kiekvienos kilpos siurbimo ir slėgimo kolektoriai sujungti šešiais apėjimo vamzdynais, turinčiais po uždarymo sklendę ir atbulinį vožtuvą.

Ignalinos AE konstrukcijoje buvo numatytos uždarytos rankinės sklendės ant baipaso vamzdynų. Slėgimo kolektorius vamzdynais sujungtas su 20 skirstančiųjų grupinių kolektorių. Prieš kiekvieną jų yra uždarymo sklendė, atbulinis vožtuvas ir vandens, patenkančio į reaktoriaus avarinio aušinimo sistemą, maišiklis. Iš kiekvieno grupinio skirstančiojo kolektoriaus nuvesti 40-43 vandens komunikacijos vamzdynai. Vieno kontūro kilpoje šiluma pašalinama nuo pusės reaktoriaus. Šilumnešis paskirstomas reaktoriaus technologiniams kanalams pagal energijos aktyviojoje zonoje išskyrimą.