Garo ir kondensato maitinantysis kontūras

Iš kiekvieno būgno separatoriaus garas į turbinas patenka dviem garotiekiais. Jie įrengti taip, kad būtų užtikrintas kiekvieno būgno separatoriaus ryšys su dviem turbinom. Įrengimų ir garotiekio apsaugai nuo neleistino slėgio pakilimo numatyta garo išleidimo sistema, per kurią garo perteklius patenka į turbinų kondensatorius arba į avarijų lokalizavimo sistemos kondensacines kameras. Turbinos kondensatoriuje garo kondensatas chemiškai valomas jonų kaitos filtrais, pašildomas regeneracinio šildymo sistemos šilumokaičiuose, deaeruojamas ir, papildomai išvalytas mechaniniais filtrais, maitinančiais vamzdynais grįžta į cirkuliacijos kontūro separatorius.