Elektrinės kontrolės ir valdymo sistema

IAE bloko valdymo skydasŠi sistema užtikrindavo normalų, patikimą ir saugų pagrindinių technologinių įrenginių darbą bei stabilius technologinių procesų parametrus. Pagal funkcijas ją sudaro:

  • reaktoriaus kontrolės, valdymo ir apsaugos;
  • reaktoriaus-technologinių įrenginių kontrolės, valdymo ir apsaugos;
  • turbogeneratoriaus ir atvirojo skirstančiojo įrenginio kontrolės, valdymo ir apsaugos;
  • funkcinio-grupinio valdymo apsaugos;
  • kuro perkrovimo mašinos valdymo įrenginiai.

Daugelio elektrinės technologinių parametrų operatyvi kontrolė vyko centralizuotai, naudojant informacinę skaičiavimo sistemą.  Elektrinė buvo valdoma iš blokų valdymo skydo.