Turbogeneratoriai

Ignalinos AE turbinų salėKiekvienas Ignalinos AE blokas turėjo po dvi turbinas K-750-65/3000 su 800 MW galios generatoriais. Turbinos – vieno veleno dvisrautės (vienas cilindras – aukšto slėgio ir keturi – žemo) su tarpiniu garo perkaitinimu. Rotoriaus sukimosi greitis – 3000 aps./min. Generatoriai – trifaziai, 50 Hz dažnio, aušinami vandeniliu, prijungti prie atvirosios elektros pastotės. Turbinos buvo valdomos automatizuota sistema ASUT-750.

Turbina turi reguliavimo ir valdymo sistemą, kuri užtikrina turbinos valdymą ir automatinį nustatytų parametrų išlaikymą turbinai veikiant su galia, pakraunant, iškraunant, paleidžiant ir sustabdant, taip pat turbinos apsaugą nuo įsibėgėjimo ir sustabdymą susidarius avarinėms situacijoms. Pagrindinis valdymo būdas - elektrinis hidraulinis; jį užtikrina automatizuotos valdymo sistemos (ASUT-750) elektroninė reguliavimo sistemos dalis.

Šviežias garas į turbiną tiekiamas keturiais garo vamzdynais - po vieną garo vamzdyną iš kiekvieno būgninio separatoriaus. Garas į didelio slėgio cilindrą leidžiamas per du užkertamuosius reguliavimo vožtuvus. Garas, perėjęs per didelio slėgio cilindrą, nukreipiamas į keturis separatorius - garo perkaitintuvus; čia atskiriama drėgmė ir taikomas vienpakopis garo perkaitinimas. Perkaitintas garas iš separatoriaus-perkaitintuvo resiveriais nukreipiamas į mažo slėgio cilindrus. Po to garas patenka į kondensatorius, atiduoda šilumą aušinamajam ežero vandeniui ir kondensuojasi.