Kuro keitimo mašina

IAE kuro perkrovimo mašinaKuras Ignalinos AE buvo perkraunamas perkrovimo mašina, paprastai veikiant reaktoriui ir nemažinant jo galios. Perkrovimo mašinos pagrindinė dalis – skafandras su biologine apsauga, apskaičiuotas darbiniam slėgiui technologiniame kanale, ir atliekantis šias funkcijas:

  • užtikrina mašinos ir viršutinės technologinių kanalų dalies sandarumą;
  • užsandarina ir išhermetina technologinių kanalų kamščius;
  • išima panaudotą kuro rinklę;
  • tikrina technologinio kanalo traktą;
  • įstato naują kuro rinklę.

Mašina turi dvi tikslaus nutaikymo į technologinį kanalą sistemas: optinę-televizinę ir kontaktinę. Skafandras įrengtas ant tiltu judančio vežimėlio. Tiltas bėgiais juda išilgai centrinės salės. Mašina valdoma iš operatoriaus kabinos, kuri įrengta už reaktoriaus salės sienos.

Darbo eiga: mašina tiksliai nusitaiko į technologinį kanalą ir su juo susijungia. Po to užsandarinamas mašinos tarpvamzdis su viršutine kanalo dalimi. Specialus mašinos griebtuvas susikabina su pakaba ir technologinis kanalas išhermetinamas. Tuomet įjungiamas kėlimo mechanizmas, ir pakaba kartu su kuro rinkle visiškai įtraukiama į skafandrą, po to į technologinį kanalą įstatoma pakaba su nauja kuro rinkle, ir kanalas užsandarinamas. Tuomet mašina atsiskiria nuo technologinio kanalo ir juda panaudotų rinklių priėmimo mazgo link, kur rinklės iškraunamos.